Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Hyperagregabilita trombocytov v tehotnosti – skúsenosti jedného centra
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD., RNDr. Jela Ivanková, Ing. Ingrid Škorňová, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., MUDr. Tomáš Bolek, PhD., Katarína Furindová, Bc. Patrícia Mešová, Ivana Nahálková, prof. MUDr. Matej Samoš, PhD., prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (3/2023, Pôvodné práce & kazuistiky )
 • Profylaxia tromboembolizmu v praxi všeobecného lekára
  MUDr. Tomáš Petrovič, PhD., MUDr. Magdaléna Nagyová
  (3–4/2013, Prehľadové Články )
 • Praktické využitie hodnotenia zmien hemostázy u rizikových tehotných pacientok
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD., RNDr. Jela Ivanková, Ing. Ingrid Škorňová, PhD., RNDr. Ľubica Kořínková, PhD., Katarína Furindová, Bc. Patrícia Mešová, Ivana Nahálková, doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (1/2023, Pôvodné práce & kazuistiky )