Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Aktuálne koncepty endovaskulárnej liečby intrakraniálnych aneuryziem
    MUDr. Ivan Vulev, PhD., MUDr. Andrej Klepanec, MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Rastislav Bažík, MUDr. Juraj Mikuláš, MUDr. Matúš Majerčík, prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc., MUDr. Ivan Bízik, MUDr. Róbert Illéš,, MUDr. Ľuba Postulková, MUDr. Ingrid Olejárová
    (2/2010, Hlavná téma )