Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Médiokalcinóza – marker zvýšeného kardiovaskulárneho rizika
    prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., Mgr. Margita Fülleová, MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
    (1/2011, Pôvodné práce a kazuistiky )
  • Vénová tromboembolická choroba v klinickej praxi
    MUDr. Ewald Ambrózy, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., MUDr. Ivar Vacula, PhD., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof., MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD., Mgr. Margita Fülleová
    (1/2010, Pôvodné práce a kazuistiky )