Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Riziká akútnej pľúcnej embólie u pacientov interného oddelenia
    doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof., MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, MUDr. Hedviga Mrázová
    (3-4/2012, Hlavná téma )
  • Médiokalcinóza – marker zvýšeného kardiovaskulárneho rizika
    prof. MUDr. Peter Labaš, CSc., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., Mgr. Margita Fülleová, MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
    (1/2011, Pôvodné práce a kazuistiky )