Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Karcinóm pankreasu –súčasný stav a naše skúsenosti
    MUDr. Milan Dubaj, PhD., MUDr. Jaroslav Galko, MUDr.Ján Birčák,PhD., MUDr. Marián Bakoš, PhD.,MHA, MUDr. Peter Mondek, PhD.,MS c, MUDr. Katarína Galková,PhD., MUDr. Jana Ďurková, MUDr. Dominik Juskanič, MUDr. Martin Halaj, MUDr. Monika Sekerešová, MUDr. Tomáš Štrpka, MUDr. Marek Rác, MUDr. Monika Šindlerová
    (3-4/2018, Pôvodné práce )
  • Významné životné jubileum profesora Šefránka
    MUDr. Ján Tomka, PhD. ,MUDr. Roman Slyško, PhD. ,MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc
    (1/2014, Laudácie )