Slovenská chirurgia 1/2014

Významné životné jubileum profesora Šefránka

MUDr. Ján Tomka, PhD. ,MUDr. Roman Slyško, PhD. ,MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená odborná lekárska obec, dovoľte, aby sme upriamili vašu pozornosť na významnú udalosť týchto dní. Radi by sme všetkým pripomenuli, že 11. januára 2014 sa významného životného jubilea dožil jeden z významných predstaviteľov modernej a samostatnej cievnej chirurgie na Slovensku, pán profesor MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Významné životné jubileum profesora Šefránka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená odborná lekárska obec, dovoľte, aby sme upriamili vašu pozornosť na významnú udalosť týchto dní. Radi by sme všetkým pripomenuli, že 11. januára 2014 sa významného životného jubilea dožil jeden z významných predstaviteľov modernej a samostatnej cievnej chirurgie na Slovensku, pán profesor MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.