Vaskulárna medicína 2/2011

Súčasný pohľad na skríning, diagnostiku a liečbu aneuryziem brušnej aorty (ESVS guidelines)

MUDr. Peter Mondek, PhD., MUDr. Jaroslav Galko, MUDr. Martin Kacz, MUDr. Juraj Tóth, MUDr. Simona Mesárošová, MUDr. Zoltán Varga

Aneuryzmy abdominálnej aorty (AAA) predstavujú zložitý medicínsky problém a aj napriek značnej klinickej variabilite existuje dostatok informácií založených na medicíne dôkazov, aby boli vytvorené odporučenia pre správny klinický manažment tohto ochorenia. Publikácia prezentuje aktualizovaný pohľad Európskej spoločnosti pre cievnu chirurgiu na diagnostiku a liečbu AAA a rozoberá niektoré aspekty spojené s manažmentom AAA na Slovensku.

Kľúčové slová: aneuryzma brušnej aorty, odporučenia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current clinical management of abdominal aortic aneurysms (ESVS guidelines)

Aortic abdominal aneurysm (AAA) disease is complex and has a significant variability, although a valid evidence base data are available for sufficient clinical recommendations which are focused on vascular specialists to guide a good clinical practice. This article summarise recent clinical guidelines written by committee appointed by European Society for Vascular Surgery (ESVS). The article is intended to up-date current management of AAA and help to adopt new ideas into clinical practice of Slovak vascular specialists.

Keywords: aortic abdominal aneurysm, guidelines