Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Vrodené poruchy fibrinogénu s trombotickým fenotypom
    MUDr. Miroslava Drotárová, MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Monika Brunclíková, PhD., MUDr. Kristína Mária Beláková, RNDr. Jana Žolková, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
    (1/2023, Hlavná téma )