Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Postupy pri starostlivosti o kriticky chorých pacientov s COVID-19
  doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Vladimír Hudák, PhD., MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD., MUDr. JUDr. Peter Firment, MUDr. Anton Turčan, MUDr. Žaneta Hutňanová, MUDr. Lukáš Čuchráč, doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
  (1/2020, Prehľadové články )
 • Dávky noradrenalínu a mortalita kriticky chorých pacientov
  MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Lukáš Čuchráč, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD., MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.
  (2/2018, Pôvodné práce )
 • Geriatrický pacient a perioperačný manažment
  MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Lukáš Čuchráč, MUDr. Roman Kyseľ, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD., MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., MUDr. Tomáš Grendel, PhD.
  (1/2018, Pôvodné práce )