Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • EPIDEMIOLÓGIA NADVÁHY A OBEZITY
    doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., MUDr. Milan Luliak, PhD., MUDr. Martin Čaprnda, PhD., MUDr. Ivar Vacula, PhD.
    (3/2008, Téma )
  • TROMBOEMBOLICKÁ CHOROBA – PREVENCIA A LIEČBA
    MUDr. Ewald Ambrózy, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., MUDr. Ivar Vacula, PhD., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.
    (3/2008, Prehľadne )