Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Pavel Barták, CSc.
GHC Praha, Krakovská 8, 110 00 Praha
Pečujte o sebe
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
Seboroická dermatitída
doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
Komorbidity u psoriázy, nový pohled na staré onemocnění
MUDr. Kateřina Macháčková
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
Specifika péče o pokožku v dětském věku
MUDr. Ján Lidaj
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, 906 03 Smrdáky
MUDr. Alena Masarovičová
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, 906 03 Smrdáky
MUDr. Tatjana Lidajová
Pediater s.r.o., 905 01 Senica
Psoriáza a tetovanie – sebarealizácia alebo sebapoškodenie?
TÉMA ROKA
MUDr. Tomáš Kopal
Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica
Kompresívna liečba vredov predkolenia žilového pôvodu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Alena Furdová, PhD.
Klinika oftalmológie LFUK a FNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Svetlošáková
Klinika oftalmológie LFUK a FNsP, Bratislava
Bazaliómy v oblasti oka a mihalníc
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava
Správa z 10. Svetového kongresu Medzinárodnej dermatologickej spoločnosti (Praha, 20. – 24. máj 2009)
MUDr. Renáta Valkyová
Derma Med, s.r.o., Banská Bystrica
Aktuality zo sympózia firmy ASTELLAS o atopickej dermatitíde na 10. kongrese ICD (Praha, 21. máj 2009)
doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFN, Limbová 1, 833 04 Bratislava
Vedecké konferencie Euro Melanoma Day v Slovenskej republike
MEDICAL DEVICES
MUDr. Lucia Slováková
Dermatovenerologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
Dermatovenerologická klinika LFUK a FNsP Bratislava
Využitie ultrafialového žiarenia v dermatológii
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Iva Karlová
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc
MUDr. Stanislav Losse
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc
Atypická kožní mykobakterióza
V SKRATKE
MUDr. Alena Machovcová, MBA
Dermatovenerologické oddělení FN v Motole, Praha
Kontaktní alergický ekzém / kontaktně alergická dermatitida
created by © zooom.sk s.r.o.