Piatok 03.04.2020
Richard
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
Stiahnite si Acrobat Reader


< späť

XX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

DFNsP, Bratislava-Kramáre, 26.03.2010 - 27.03.2010

 

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská neurologická spoločnosť

Neuropediatrická sekcia

Klinika detskej neurológie LF UK

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou

Lekárska fakulta UK

 

pozývajú   na

  

XX. BRATISLAVSKÉ

POSTGRADUÁLNE DNI

DETSKEJ NEUROLÓGIE

s medzinárodnou účasťou

venované životnému jubileu emeritnej

prim. MUDr. Márie Brozmanovej 

 

26. a 27. marec 2010, Bratislava

 

 

Hlavné témy

Demyelinizujúcich ochorenia CNS

Ochorenia extrapyramidového systému

Epilepsia

 

 

Termín konania

26. a 27. marca 2009           

Miesto konania

Poslucháreň č. l., Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Limbova 1, Bratislava-Kramáre

Organizačný výbor:

Doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

MUDr. Jaroslava Payerová

MUDr. Miriam Kolníková

Odborný program

Začiatok odborného programu je v piatok  26. marca 2010 o 8.30 hod. a ukončenie v sobotu 27. marca 2010 o 13.00 hod

Kongresový poplatok

Členovia SLS 20 €

Nečlenovia SLS 30 €

Účastníci do 35 rokov  5 €

Účastníci uhradia poplatky priamo pri registrácii.

 

Registrácia

Piatok 26. 3. 2010 od 7.30 – 14. 00 hod.

Sobota 27. 3. 2010 od  8.00 – 13.00 hod.

Zasadanie výboru sekcie

Vo štvrtok 25. 3. 2010 o 16.00 hod. sa  v Knižnici Kliniky detskej neurológie  v DFNsP, Limbova l, Bratislava na 7. poschodí  uskutoční zasadanie výboru Neuropediatrickej sekcie SNeS. Po zasadaní sa uskutoční spoločná večera členov výboru.

Obed a občerstvenie

Obed pre účastníkov je v oba dni zabezpečený v jedálni SZÚ, Limbova 12, Bratislava.

Občerstvenie počas prestávok bude pripravené v Detskej fakultnej nemocnici na 1. poschodí pred Posluchárňou č. 1.                                       

Spoločenský program

Spoločenský večer pre účastníkov sa uskutoční piatok 26. 3. 2010 o 19.00 hod.

Ubytovanie   

Členovia výboru sekcie a pozvaní prednášajúci majú ubytovanie rezervované a hradené organizátormi.

Pre ostatných účastníkov je v prípade záujmu zabezpečené ubytovanie na Internáte SZU, Limbová 12, Bratislava-Kramáre. Ubytovanie si hradia účastníci individuálne.                      

Odborný program (aktívna účasť, abstrakt prednášky)

Klinika detskej neurológie LF UK – sekretariát, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Limbova l,  833 40 Bratislava

Fax:  02 457 924 93, e-mail: sykorap@nextra.sk

Prihlášku na aktívu účasť s abstraktom prednášky, prosíme, poslať do 15. januára 2010.

 

Organizačné zabezpečenie (pasívna účast a ubytovanie)

SOLEN, s. r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava

Tel.: 02/5465 1385, fax: 02/5465 1384, e-mail:malova@solen.sk, www.solen.sk

Prihlášku na pasívnu účasť a na ubytovanie,  prosíme, poslať do  28. februára 2010.

 

 


 

  Odborný program  

    
   
   
  > > Zoznam starších ankiet

created by © zooom.sk s.r.o.