Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Peripartálna anestézia a analgézia na Slovensku a v Českej republike z pohľadu štúdie OBAAMA - INT
    MUDr. Monika Grochová, PhD., doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D., MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Stanislava Richterová, PhD., MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D., MUDr. Jaroslava Macková, MUDr. Jakub Hložník, MPH, MUDr. Hedviga Ivanková, MUDr. Ján Slávik, MBA, doc. MUDr. Jan Bláha, PhD, MUDr. Radka Klozová, MUDr. Dagmar Seidlová, PhD., doc. Ing. Daniel Schwarz, PhD., MUDr. Martina Kosinová, PhD., MUDr. Lucia Várošová, MUDr. Renáta Toboláková, MUDr. Viera Lesná, MUDr. Alžbeta Magyarová
    (1/2019, Pôvodné práce )