Neurológia pre prax 1/2013

Paraneoplastické neurologické syndromy centrálního nervového systému

doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D., MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.

Paraneoplastické syndromy centrálního nervového systému představují skupinu onemocnění, kde včasná diagnostika umožňuje terapeutické ovlivnění zpravidla subakutně se rozvíjejícího těžkého neurologického deficitu. Znalost klinického obrazu, asociovaných onkoneurálních protilátek a nádorů může pomoci rychlé diagnostice. Uvádíme profil nejčastějších paraneoplastických syndromů centrálního nervového systému u této neustále se rozrůstající skupiny onemocnění.

Kľúčové slová: paraneoplastické syndromy centrálního nervového systému, onkoneurální protilátky, klinický obraz, diagnostika a léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Paraneoplastic neurological syndromes of central nervous system

Paraneoplastic syndromes of the central nervous system usually starting with subacute disease course require prompt diagnosis, which significantly influences therapeutical outcome. Knowledge of clinical pattern, associated onconeural antibodies and tumours may help with the early diagnosis. We present the profile of the most common paraneoplastic syndromes of the central nervous system within this continuously expanding disease group.

Keywords: paraneoplastic syndromes of the central nervous system, onconeural antibodies, clinical pattern, diagnostics and treatment.