Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Stimulácia vágového nervu v liečbe epilepsie u detí
    MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera, MUDr. Tomáš Foltán, MUDr. František Horn, PhD., prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc., MUDr. Martin Novotný, PhD., MPH, doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH, MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
    (6/2019, Prehľadové články )