Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Získaná trombotická trombocytopenická purpura
    MUDr. Renáta Pizurová, MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MBA, doc. MUDr. Juraj Sokol., PhD., MBA, MUDr. Kristína Mária Beláková, Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. Ján Hudeček, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., MUDr. Alena Ježíková
    (1/2023, Hlavná téma )
  • Vrodené poruchy fibrinogénu s trombotickým fenotypom
    MUDr. Miroslava Drotárová, MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Monika Brunclíková, PhD., MUDr. Kristína Mária Beláková, RNDr. Jana Žolková, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
    (1/2023, Hlavná téma )