Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Manažment posttrombotického syndrómu z pohľadu hematológa – kazuistika
  MUDr. Kristína Mária Beláková, MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Miroslava Drotárová, MUDr. Monika Brunclíková, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MBA
  (2/2023, Kazuistiky )
 • Desiate výročie Svetového dňa trombózy v Martine
  MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Kristína Mária Beláková, MUDr. Miroslava Drotárová, Ing. Ingrid Škorňová, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MBA
  (2/2023, Odborné podujatia )
 • Získaná trombotická trombocytopenická purpura
  MUDr. Renáta Pizurová, MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MBA, doc. MUDr. Juraj Sokol., PhD., MBA, MUDr. Kristína Mária Beláková, Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. Ján Hudeček, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., MUDr. Alena Ježíková
  (1/2023, Hlavná téma )
 • Vrodené poruchy fibrinogénu s trombotickým fenotypom
  MUDr. Miroslava Drotárová, MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Monika Brunclíková, PhD., MUDr. Kristína Mária Beláková, RNDr. Jana Žolková, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (1/2023, Hlavná téma )