Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Daratumumab naprieč líniami liečby mnohopočetného myelómu
  MUDr. Juliana Holasová, Doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD., MUDr. Iveta Simančíková, MUDr. Miriam Ladická, MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MBA, MUDr. Natália Štecová, PhD., MUDr. Tomáš Guman, PhD., MUDr. Alexander Wild, PhD.
  (6/2023, Lieky a liekové skupiny )
 • Liečba novodiagnostikovaného mnohopočetného myelómu
  Doc. MUDr. Ľubica Harvanová, PhD., MUDr. Kristína Nemergutová, MUDr. Iveta Simančíková, PhD., MUDr. Ladislav Sopko, PhD., prof. MUDr. Angelika Bátorovová, CSc.
  (6/2022, Hlavná téma )
 • Nové trendy v liečbe Ph+ akútnej lymfoblastovej leukémie
  MUDr. Firas Farkaš, PhD., doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., MUDr. Iveta Simančíková, MUDr. Ladislav Sopko, PhD., MUDr. Katarína Slezáková, PhD., prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
  (3/2017, Pôvodné Články & kazuistiky )