Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Druhý ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku
    prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Lucia Stančiaková, MUDr. Juraj Sokol, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.
    (2/2015, Odborné podujatia )