Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Súčasné trendy v liečbe karcinómu pankreasu
    MUDr. Ján Slopovský, MUDr. Benjamin Špánik, MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Mgr. Zuzana Mináriková, PhD., MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Štefan Pörsök, PhD., MPH
    (5/2022, Hlavná téma )