Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Nové trendy v liečbe Open Abdomen
    MUDr. Miloš Kňazovický, PhD., MPH, MUDr. Ivan Kováč, PhD., MUDr. Peter Závacký, PhD., MPH, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH, doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
    (2/2023, Prehľadové články )