Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Vénová tromboembolická choroba v klinickej praxi
    MUDr. Ewald Ambrózy, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., MUDr. Ivar Vacula, PhD., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof., MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD., Mgr. Margita Fülleová
    (1/2010, Pôvodné práce a kazuistiky )