Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Analýza výskytu očných diagnóz a compliance pacienta
    PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., PharmDr. Klaudia Bernáthová, doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA)
    (3/2021, PÔVODNÉ PRÁCE )