Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Skríning kolorektálneho karcinómu
    MUDr. Andrej Orságh, MVDr. Jana Trautenberger Ricová, Mgr. Michaela Laktišová, Mgr. Adam Štrbavý, MUDr. Mária Rečková, PhD.
    (6/2023, Medziodborové konzílium )