Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Pectus excavatum vo svetle aktuálnych diagnostických možností
    MUDr. Pavol Omaník, PhD., MUDr. Veronika Schmidtová, RNDr. Eva Štefánková, PhD., Mgr. Lenka Matejáková, doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD., doc. MUDr. Peter Olejník, PhD., MUDr. Igor Béder, PhD., doc. MUDr. Jozef Babala, PhD.
    (1/2024, Prehľadové články )
  • Kraniosynostóza – diagnostika a chirurgická liečba
    Mgr. Lenka Matejáková, doc. MUDr. František Horn, PhD., RNDr. Eva Štefánková, PhD., Ing. PhDr. Martin Samohýl, PhD., RNDr. Katarína Hirošová, PhD., prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc., prof. MUDr. Ľubica Argalášová PhD., MPH
    (1/2023, Prehľadové články )