Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Pompeho choroba – keď nič štandardné neplatí
    MUDr. Viera Holecová, MUDr. Laura Grossmanová, MUDr. Ján Kothaj, MUDr. Martina Martiníková, MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD., RNDr. Slavomíra Mattošová, PhD., MUDr. Pavol Ďurina
    (6/2023, Informácie z praxe )
  • Pompeho choroba – kazuistika juvenilnej formy
    MUDr. Katarína Okáľová, PhD., Mgr. Slavomíra Mattošová, doc. MUDr. Ján Chandoga CSc., MUDr. Viera Holecová
    (1/2015, Informácie z praxe )