Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Současný stav farmakoterapie extrapyramidových onemocnění
  Doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D., MUDr. Lenka Hvizdošová, MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D., MUDr. Sandra Kurčová, MUDr. Miroslav Vaštík, Ph.D., MUDr. Jan Bardoň, MUDr. Tereza Bartoníková, MUDr. Zuzana Grambalová, MUDr. Aleš Grambal, Ph.D., MUDr. Pavel Otruba, MBA, Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
  (3/2021, Hlavná téma )
 • Funkčné prepojenie bazálnych ganglií
  MUDr. Miroslav Vaštík, MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., MUDr. Sandra Kurčová, MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D., MUDr. Zuzana Matejčíková, Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
  (4/2017, Prehľadové články )
 • Bickerstaffova autoimunitní kmenová encefalitida
  MUDr. Petra Plachá, prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D., MUDr. Sandra Kurčová
  (2/2017, Informácie z praxe )
 • Rekurentná kraniálna neuropatia
  MUDr. Sandra Kurčová, Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D., Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
  (1/2017, Informácie z praxe )