Neurológia pre prax 4/2017

Funkčné prepojenie bazálnych ganglií

MUDr. Miroslav Vaštík, MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., MUDr. Sandra Kurčová, MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D., MUDr. Zuzana Matejčíková, Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Okruhy bazálnych ganglií podporujú široké spektrum senzomotorických, kognitívnych a emočne-motivačných funkcií mozgu. Hlavnou úlohou bazálnych ganglií je učenie a selekcia najvhodnejších motorických a behaviorálnych programov. Základom mechanizmov selekcie je interná funkčná organizácia bazálnych ganglií, ktoré spolu s cerebellom podstupujú rozsiahlu, takmer dve desaťročia trvajúcu periódu postnatálneho vývoja. Faktory, ktoré ovplyvňujú normálny vývoj mozgu, ovplyvňujú aj funkcie oboch uvedených štruktúr. Dôležitou oblasťou ďalšieho výskumu bude presnejšie určenie vplyvu bazálnych ganglií a cerebella na proces učenia v oblasti pohybových schopností. Zaujímavou otázkou ostáva stupeň interakcie medzi oboma štruktúrami.

Kľúčové slová: cerebellum, dopamín, vývoj, okruh, organizácia, kortex

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Functional basal ganglia interconnection

The circuits of basal ganglia support a wide range of sensorimotor, cognitive and emotional- motivational brain functions. A main role of the basal ganglia is a learning and selection of the most appropriate motor and behavioral programs. The internal functional organization of the basal ganglia is important for selection mechanisms. Development of basal ganglia and cerebellum takes place over an extended period of time, in human spanning almost two decades. Factor that affect the normal development of the brain affect the functions of both structures. An important issue for future research might be the more precise determination of the contribution of the basal ganglia and the cerebellum to the learning of skillful movements, an interesting question is the extent of interaction between these two structures.

Keywords: cerebellum, dopamine, development, circuit, organization, cortex