Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Manažment darcu pľúc
    MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, MUDr. Lukáš Čuchráč, MUDr. Vladimír Hudák, PhD., MUDr. Roman Kyseľ, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
    (2/2023, Prehľadové články )
  • Geriatrický pacient a perioperačný manažment
    MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Lukáš Čuchráč, MUDr. Roman Kyseľ, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD., MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., MUDr. Tomáš Grendel, PhD.
    (1/2018, Pôvodné práce )