Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Získaná trombotická trombocytopenická purpura
  MUDr. Renáta Pizurová, MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MBA, doc. MUDr. Juraj Sokol., PhD., MBA, MUDr. Kristína Mária Beláková, Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. Ján Hudeček, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., MUDr. Alena Ježíková
  (1/2023, Hlavná téma )
 • Získaná hemofília A
  MUDr. Lenka Lisá, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA, MUDr. Renáta Pizurová, MUDr. Katarína Stašková, prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
  (1/2021, Hlavná téma )
 • Trombocytové koncentráty a ich použitie
  MUDr. Pavol Hollý, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Renáta Pizurová, MUDr. Lenka Bartošová, PhD., Bc. Oľga Škvarenková, Jana Zeiselová
  (1-2/2012, Prehľadové články )