Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Deficit proteínu S v tehotnosti – úvod do problematiky a vlastné skúsenosti
    MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Nana Niyonzima Norheim, doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., MUDr. Jela Ivanková, RNDr. Jana Žolková, PhD., RNDr. Ľubica Vadelová, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
    (2/2022, Pôvodné práce )