Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Současný stav farmakoterapie extrapyramidových onemocnění
    Doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D., MUDr. Lenka Hvizdošová, MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D., MUDr. Sandra Kurčová, MUDr. Miroslav Vaštík, Ph.D., MUDr. Jan Bardoň, MUDr. Tereza Bartoníková, MUDr. Zuzana Grambalová, MUDr. Aleš Grambal, Ph.D., MUDr. Pavel Otruba, MBA, Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
    (3/2021, Hlavná téma )
  • Funkčné prepojenie bazálnych ganglií
    MUDr. Miroslav Vaštík, MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., MUDr. Sandra Kurčová, MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D., MUDr. Zuzana Matejčíková, Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
    (4/2017, Prehľadové články )