Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Medziodborová spolupráca v manažmente pacienta s hidradenitis suppurativa
    MUDr. Barbara Ivanková, MBA, MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, MUDr. Matúš Baran, MBA, MPH, MUDr. Andrej Figula, MUDr. Veronika Kováčová, MUDr. Natália Humeníková, MSc, MUDr. Mária Tokárová, MSc, MUDr. Tomáš Kampe, PhD., MPH, doc. MUDr. Janette Baloghová, PhD.
    (4/2023, Medziodborové konzílium )