Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Získané neuropatie v detskom veku
  MUDr. Katarína Tabačáková, MUDr. Eva Trúsiková, MUDr. Katarína Okáľová, PhD., prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
  (1/2022, Hlavná téma )
 • Bolesti hlavy u detí
  MUDr. Katarína Tabačáková, MUDr. Katarína Okáľová, PhD., prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
  (6/2023, Prehľadové články )
 • Získané neuropatie v detskom veku
  MUDr. Katarína Tabačáková, MUDr. Eva Trúsiková, MUDr. Katarína Okáľová, prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
  (4/2023, Prehľadové články )
 • Ketogénna diéta a jej miesto v epileptológii
  MUDr. Katarína Tabačáková, MUDr. Katarína Okáľová, PhD., prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
  (4/2022, Prehľadové články )
 • Cievne mozgové príhody u detí z pohľadu pediatra
  MUDr. Ľudmila Doláková, MUDr. Ing. David Černík, MBA, MUDr. Stanislav Okapec, MUDr. Filip Cihlář, PhD., MUDr. Pavel Kmeč, MUDr. Juraj Oravec, MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Katarína Okáľová, PhD., MUDr. Katarína Tabačáková, prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
  (4/2021, Prehľadové články )
 • Nové ochorenia vhodné na novorodenecký skríning na Slovensku
  RNDr. Mária Knapková, PhD., MUDr. Katarína Okáľová, PhD., PhDr. Zuzana Mydlová, MUDr. Katarína Tabačáková, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
  (2/2020, Prehľadové články )