Pediatria pre prax 4/2022

Ketogénna diéta a jej miesto v epileptológii

MUDr. Katarína Tabačáková, MUDr. Katarína Okáľová, PhD., prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

Hladovanie a iné rôzne diétne obmedzenia boli v liečbe epilepsie známe už od Hippokrata. Postupne sa princíp hladovania a jeho metabolické pochody pretavili do ketogénnej diéty (KD), ako ju poznáme dnes. Efekt vysokej tukovej nálože, adekvátneho príjmu bielkovín a výraznej reštrikcie sacharidov sú hlavným princípom ketogénnej diéty, ktorej následkom sa vytvárajú ketolátky, čím sa imituje proces hladovania. Doba postupne priniesla aj množstvo iných typov diét využívaných nielen v epileptológii, aby sa zachovala pestrosť, chutnosť, redukcia nežiaducich účinkov prijímanej potravy a tým atraktívnosť a compliance, ktorá je najpotrebnejšia pri dlhodobom úspechu.

Kľúčové slová: ketogénna diéta, farmokorezistentná epilepsia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ketogenic diet in epileptology

Starvation and other dietary restrictions have been known in the treatment of epilepsy since Hippocrates. Gradually, the principle of starvation and its metabolic processes transformed into a ketogenic diet (KD). The effect of high fat load, adequate protein intake and significant carbohydrate restriction are the main principles of the ketogenic diet, which results in the formation of ketone bodies, thus mimicking the fasting process. At this time is known a number of other types of diets, used not only in epileptology, in order to maintain the variety, palatability, reduction of side effects and thus the attractiveness and compliance that is most needed for long-term success.

Keywords: ketogenic diet, drug-resistant epilepsy