Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
 • Chirurgická výzva: retransplantácie obličiek
  MUDr. Tatiana Baltesová, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Peter Zavacký, MUDr. Štefan Hulík, FEBS, MUDr. Erik Tóth, MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.
  (2/2013, Pôvodné práce )
 • Dávky noradrenalínu a mortalita kriticky chorých pacientov
  MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Lukáš Čuchráč, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD., MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.
  (2/2018, Pôvodné práce )
 • Geriatrický pacient a perioperačný manažment
  MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Lukáš Čuchráč, MUDr. Roman Kyseľ, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD., MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., MUDr. Tomáš Grendel, PhD.
  (1/2018, Pôvodné práce )