Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Postupy pri starostlivosti o kriticky chorých pacientov s COVID-19
    doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Vladimír Hudák, PhD., MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD., MUDr. JUDr. Peter Firment, MUDr. Anton Turčan, MUDr. Žaneta Hutňanová, MUDr. Lukáš Čuchráč, doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
    (1/2020, Prehľadové články )