Parametre vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Geneticky podmienené neurovývojové poruchy v detskom veku
    MUDr. Petra Drenčáková, MUDr. Martin Mistrík, MUDr. Mária Giertlová, PhD., RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská, Mgr. Anita Vaská, PhD., Ing. Marie Zikánová, PhD., Mgr. Lenka Nosková, PhD., Mgr. Viktor Stránecký, PhD., prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc., RNDr. Hana Zelinková, PhD., RNDr. Michaela Matúšová, MUDr. Angela Baranová, MUDr. Andrea Záhorská
    (1/2024, Hlavná téma )