Via practica 4/2015

Základní diagnostika a léčba roztroušené sklerózy

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., MUDr. Zbyšek Pavelek

Roztroušená skleróza je imunopatologické onemocnění charakterizované zánětlivým postižením struktur centrálního nervového systému a neurodegenerativními změnami mozku. První neurologické potíže, které jsou podezřelé z rizika rozvoje klinicky definitivní roztroušené sklerózy, nazýváme klinicky izolovaným syndromem. Základ diagnostiky choroby vyplývá z klinického hodnocení pacientových obtíží a neurologického vyšetření. Nezastupitelnou roli hraje magnetická rezonance mozku a míchy podpořená vyšetřením mozkomíšního moku. Výsledky klinických studií a výzkumů potvrzují, že včasnou diagnostikou a léčbou v iniciálních stadiích onemocnění lze významně zpomalit její progresi, zachovat dlouhodobě funkčnost a bránit trvalému poškození nervových struktur. Přehledně jsou uvedeny všechny základní možnosti léčby různých forem a stadií tohoto onemocnění.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, klinicky izolovaný syndrom, diagnostika, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The diagnosis and treatment of multiple sclerosis

Multiple sclerosis is an immunopathological disease characterized by an inflammation of the structures of the central nervous system and neurodegenerative changes in the brain. The initial neurological complaints, due to which the risk of developing clinically definite multiple sclerosis is suspected, are referred to as clinically isolated syndrome. The diagnosis of the disease is based on the clinical evaluation of the patient's problems and neurological examination. Magnetic resonance imaging of the brain and spinal cord supported by cerebrospinal fluid examination plays an indispensable role. The results of clinical studies and research confirm that early diagnosis and treatment in the initial stages of the disease can significantly slow its progression, preserve the long-term functionality, and prevent permanent damage to the neural structures. The article presents all the basic options for treatment of various forms and stages of the disease.

Keywords: multiple sclerosis, clinically isolated syndrome, diagnosis, treatment.