Via practica 3/2010

Alergia na blanokrídly hmyz – stále aktuálny problém

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Systematicky tvorí hmyz (Insecta) veľmi početnú samostatnú triedu kmeňa článkonožcov (Arthropoda). Rôzne druhy hmyzu môžu vnímavým jedincom spôsobiť pestrú škálu alergických prejavov, a to v závislosti od genetickej predispozície, vplyvov prostredia a spôsobu expozície organizmu hmyziemu alergénu. Podchytenie, správna diagnostika a liečba alergie na bodnutie blanokrídlym hmyzom sú nevyhnutné – každoročne zomrie na jeho následky na Slovensku v priemere jeden človek. Po každej systémovej reakcii spôsobenej bodavým hmyzom má nasledovať adekvátna diagnostika, na základe ktorej sa indikuje alergénová vakcinácia (imunoterapia), ktorá významne redukuje riziko závažnej reakcie pri reexpozícii. Každý pacient s anamnézou celkovej, ale aj veľkej lokálnej reakcie, má byť vybavený tzv. balíčkom prvej pomoci.

Kľúčové slová: blanokrídly hmyz, alergia, diagnostika, liečba, prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Allergy to hymenoptera venom – still an actual problem

Taxonomically insects form abundant independent class of the Arthropoda stem. Different insect genera can cause heterogeneous allergic symptoms in susceptible individual – depending up to genetic predispositions, environmental influence and way of exposition to insect allergen. The catch up, adequate diagnosis and therapy of insect sting allergy is crucial – in each year dies in Slovakia on average one patient. After each systemic reaction caused by stinging insects should be done an adequate diagnosis on the basis of which allergen vaccine (immunotherapy) is indicated because it significantly reduces the risk of severe reaction after re-exposition. Every patient with anamnesis of systemic, but also big local reaction is to be provided with an emergency first aid kit.

Keywords: hymenoptera venom, allergy, diagnosis, therapy, prevention