Via practica 3/2006

Akutní hemoroidální nemoc

doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.

Akutní hemoroidální nemoc patří mezi velmi frekventovaná onemocnění. Moderní léčba hemoroidů zahrnuje škálu opatření od změny životního režimu, přes léčbu místní a medikamentózní, až po výkony seminvazívní a čistě chirurgické. Podmínkou úspěšné léčby je správná diagnostika pomocí anoskopu, léčba „step by step“, upravená individuálně pro každého pacienta. Konzervativně a semiinvazívně můžeme definitivně vyléčit přes 90 % pacientů. Asi 1/10 musí být operována.

Kľúčové slová: hemoroidy, diagnostika, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ACUTE HAEMORRHOIDAL DISEASE

Acute haemorrhoidal disease is a very frequented one. Modern treatment of heamorrhoids involves a scale of methods. To change daily habits, local therapy, farmacology, semiinvasive methods and finally surgery. The condition of successful therapy is a precise diagnosis by means of anoscope, „step by step“ therapy, individually tailored for each patient. Using conservative and semiinvasive measurements we can reach definitive treatment in more than 90 % of patients. About 1/10 of them have to be operated.

Keywords: hemorrhoids, diagnosis, treatment.