Via practica 6/2016

Ako diagnostikovať Parkinsonovu chorobu v ambulancii všeobecného lekára

MUDr. Alice Kušnírová, MUDr. Igor Straka, Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Parkinsonova choroba je pomaly progredujúce neurodegeneratívne ochorenie, ktoré sa prejavuje zhoršením motorických funkcií s typickým spomalením pohyblivosti, trasom a poruchami chôdze a rovnováhy. S týmto ochorením sú spojené aj nemotorické príznaky – poruchy spánku, zníženie čuchu, vegetatívne príznaky či poruchy nálady. V tomto článku sú opísané klinické symptómy sprevádzajúce všetky štádiá Parkinsonovej choroby, ktoré si môže všeobecný lekár všimnúť pri návšteve pacienta v ambulancii a tým napomôcť k skoršej diagnostike a následnej liečbe pacientov s týmto ochorením.

Kľúčové slová: Parkinsonova choroba, symptómy, všeobecný lekár, diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

How to recognize Parkinson´s disease in general practice

Parkinson´s disease is a progressive neurodegenerative disorder, presenting mainly with impaired motor functions – bradykinesia, tremor and gait and balance disturbances. Also, a variety of non-motor symptoms is common in PD – including sleep disturbances, hyposmia, vegetative dysfunction and mood changes. This article summarizes symptoms present across all stages of Parkinson‘s disease. They might be recognized by a general practitioner what helps to early diagnose and propriate treat this disease.

Keywords: Parkinson´s disease, symptoms, general practitioner, diagnosis