Vaskulárna medicína 2/2022

Tridsiate výročie založenia Kliniky hematológie a transfúziológie v Martine a 8. ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., doc. Ing. Mgr. Bc. Roman Kotlín, Ph.D., MHA, MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Miroslava Drotárová, MUDr. Lenka Lisá, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA, MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Monika Brunclíková, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tridsiate výročie založenia Kliniky hematológie a transfúziológie v Martine a 8. ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku