Urologie pro praxi 1/2022

Súčasný pohľad na problematiku epididymitídy

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Akútne infekcie urogenitálneho traktu sú veľmi rozšírené a s týmito prípadmi sa musia vo svojej klinickej praxi stretávať určite všetci urológovia. Akútna epididymitída predstavuje veľmi častý klinický obraz, pri ktorom sa zvyčajne uvažuje o dvoch typoch pôvodcov: pohlavne prenosné organizmy a bežné močové patogény. U mladých, sexuálne aktívnych mužov je zvyčajnou príčinou Chlamydia trachomatis a u starších mužov s benígnou hyperpláziou prostaty alebo s inými poruchami močenia sú to najčastejšie sa vyskytujúce uropatogény. Chronická epididymitída sa zatiaľ neskúmala tak dôsledne ako akútna epididymitída. Pre diferenciálnu diagnostiku s inými intraskrotálnymi stavmi, najmä s torziou semenníkov, môžu byť potrebné ďalšie laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia. Článok poskytuje aktualizácie definície, epidemiológie, etiológie, diagnostiky a terapie akútnej a chronickej epididymitídy.

Kľúčové slová: epididymitída, akútna, chronická, etiológia, diagnostika, terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current view of the problem of epididymitis

Acute infections of the genitourinary tract are highly prevalent, and virtually all urologists have to deal with such cases on a daily basis in their clinical practice. Acute epididymitis presents a very common clinical picture in which two types of causative agents are usually considered: sexually transmitted organisms and common urinary pathogens. In young, sexually active men, Chlamydia trachomatis is usually causative and in older men with benign prostatic hyperplasia or other micturition disturbances, the most common uropathogens are involved. Chronic epididymitis has not yet been studied as thoroughly as acute epididymitis. Additional laboratory investigations and imaging may be required for differential diagnosis with other intrascrotal conditions, particularly with testicular torsion. The article provides an update on the definition, epidemiology, etiology, diagnostics and therapy in terms of acute and chronic epididymitis.

Keywords: epididymitis, acute, chronic, etiology, diagnosis, therapy.