Psychiatria pre prax 3/2001

Hypochondrická porucha a její léčba

MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Beata Pašková, MUDr. Jiří Horáček

Základním rysem hypochondrické poruchy je strach či přesvědčení, že jedinec trpí závažnou chorobou, který je založen na misinterpretaci tělesných příznaků; tento strach či přesvědčení trvají přesto, že pacient byl opakovaně vyšetřován a lékaři ujištěn o normálních výsledcích. Zpravidla naléhá na další a další vyšetření a specializovanou péči. I když zatím nejsou známy přesné mechanizmy, jak fungují různé typy léčby u hypochondrické poruchy, ani zatím nevíme, který druh léčby je pro určitého pacienta optimální, je zřejmé, že serotonergní farmakoterapie a kognitivně behaviorální terapie přináší těmto pacientům úlevu.

Kľúčové slová: hypochondrická porucha, diagnóza, etiopatogeneze, průběh, léčba, psychoterapie, kognitivně behaviorální terapie, farmakoterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypochondriasis and its treatment

Hypochondriasis refers to a disorder in which there is an excessive fear or belief that one has a serious illness based on a misinterpretation of somatic symptoms; this fear of belief persists despite a physician´s thorough examination and reassurance that a general medical disease is not present that could fully account for the patient´s somatic concerns. Although researchers have not yet identified the exact mechanism and efficacy of the various treatments, it is clear, that many patients with hypochondriasis can benefit from serotonergic pharmacotherapy and cognitive-behavioral therapy.

Keywords: hypochondric disorder, diagnosis, etiopatogenesis, course, treatment, psychoterapy, cognitive behavioral therapy, pharmacotherapy.