Pediatria pre prax 1/2006

Záněty nosních a paranazálních dutin u dětí

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., MUDr. Josef Machač, MUDr. Pavel Horník

Infekce nosních a paranazálních dutin (PND) u dětí jsou velmi častým onemocněním, které postihuje horní dýchací cesty. Pro správnou diagnostiku a terapii tohoto onemocnění je třeba mít detailní znalosti nejen o původcích a průběhu onemocnění, ale také alespoň základní znalosti o embryologii a fyziologii PND. Terminologie zahrnuje pojmy rinitida, trinosinusitida, polysinusitida a pansinusitida. Ostiomeatální jednotka hraje anatomicky i funkčně významnou roli při vzniku patologického stavu. Dle časové posloupnosti zařazujeme rinosinusitidy jako akutní – příznaky trvají 3 dny až 3 týdny, subakutní – stejné příznaky jako u akutní, doba trvání od 3 týdnů do 3 měsíců, recidivující – 3/půl roku nebo 4/rok a chronické – týž syndrom trvá 3 měsíce a déle. Diagnostika se vytváří z anamnézy a klinického vyšetření. U chronických rinosinusitid je nutné vyšetření CT. Terapie akutních stavů je symptomatická, u přetrvávajících bakteriálních infekcí jsou indikována antibiotika. U chronických stavů je mnohdy nutná chirurgická endonazální operace. Komplikace představují závažné stavy ohrožující zdraví i život dětského pacienta.

Kľúčové slová: děti, záněty, paranazální dutiny, diagnostika, terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INFLAMMATION OF NASAL AND PARANASAL CAVITIES IN CHILDREN

Infection of nasal and paranasal cavities (PND) in children are very frequent diseases involving upper airways. For correct diagnosis and therapy of these diseases we need to have a detailed knowledge not only about etiologic agent and course of the disease but also at least a basic knowledge about embryology and physiology of PND. Terminology includes terms rhinitis, trinosinusitis, polysinusitis and pansinusitis- ostiomeatal unit plays anatomically and functionally an important role in the development of pathological state. According the lengths of the disease we differentiate rhinosinusitis to acute – signs and symptoms lasts from 3 days to 3 weeks, the subacute-similar symptoms as in the acute, length of duration is 3 weeks to 3 moths, recurrent-3 times in 3 moths or 4 times a year and chronic – the same syndrome lasts 3 month or longer. Basis of diagnosis is done by the history and physical examination. In chronic rhinosinusitis the CT scan is necessary. Therapy of acute state is symptomatic, in persistent bacterial infections the antibiotics are indicated. A surgical endonasal operation is frequently necessary in chronic state. Complications mean serious life threatening states even for a paediatric patient.

Keywords: children, inflammation, paranasal cavities, diagnosis, and therapy.