Pediatria pre prax 1/2008

STRIDOR V DETSKOM VEKU – PRÍČINY A DIAGNÓZA

prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc., , MUDr. Alica Dzurenková

Stridor je drsný, ostrý zvuk rôznej intenzity vyznačený pri dýchaní v inspíriu alebo exspíriu. Vzniká pri parciálnom zúžení dýchacích ciest, kedy sa laminárne prúdenie vzduchu mení na turbulentné. Stridor je symptóm a kompletným vyšetrením pacienta je potrebné zistiť vyvolávajúcu príčinu, stanoviť diagnózu a liečbu. Najčastejšou príčinou chronického stridoru u detí je laryngomalácia a príčinou akútneho stridoru je akútna laryngitída. Podľa lokalizácie zúženia dýchacích ciest stridor môže byť inspiračný, exspiračný a bifázický. Inspiračný stridor je typický pre ochorenia nosovej dutiny, faryngu a laryngu, exspiračný pre postihnutie trachey a bronchov. Bifázický stridor je pri supraglotickej a súčasnej subglotickej obštrukcii dýchacích ciest. Laryngeálne lézie sprevádza aj zachrípnutý hlas. Liečba stridoru je podľa vyvolávajúcej príčiny.

Kľúčové slová: stridor, príčiny, diagnostika, deti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

STRIDOR IN CHILDREN – ETIOLOGY AND DIAGNOSIS

Stridor is a harsh, high-pitched, musical sound produced by turbulent airflow through a partially obstructed airway. Stridor is a sign of airway obstruction and the underlying cause must be determined for correct diagnosis and treatment. In children laryngomalacia is the most common cause of chronic stridor, while laryngitis acuta is the most common cause of acute stridor. Stridor may be inspiratory, expiratory, or biphasic. Inspiratory stridor suggests nasal, pharyngeal and laryngeal lesions. Expiratory stridor is a sign of tracheal and bronchial lesions. A biphasic stridor suggests supraglottic and subglottic obstruction. Laryngeal lesions often result in voice changes. Treatment of stridor should be directed at the underlying cause.

Keywords: stridor, causes, diagnosis, children.