Pediatria pre prax 4/2006

Raná diagnostika dětského autizmu

Mgr. Zuzana Masopustová, Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Dětský autizmus je pervazivní vývojová porucha, jejíž první projevy lze pozorovat již před třetím rokem života dítěte. V jednom roce života se autistické děti oproti dětem zdravým méně dívají na lidi a věci držené druhými lidmi a hůře reagují na oslovení. Významným faktorem upozorňujícím na možnou přítomnost autizmu je snížená frekvence i kvalita očního kontaktu a omezené či zcela chybějící používání gest. Pediatr je často jediným odborníkem, se kterým dítě v tomto věku přichází do kontaktu. Pokud lékař dokáže rozpoznat první projevy autizmu a odešle dítě včas ke specializovanému vyšetření, urychlí určení správné diagnózy a umožní včasné zahájení terapie.

Kľúčové slová: dětský autizmus, raná diagnostika, oční kontakt, rané dětství, vývojové poruchy, diagnóza, diferenciální diagnostika, gestikulace, dítě, batole.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EARLY DIAGNOSTICS OF CHILDHOOD AUTISM

Childhood autism is a pervasive developmental disorder. Its first manifestations are usually displayed before the third year of child’s life. Autistic children don’t pay as much attention to other people, things hold by others and to being addressed by others as healthy children do. The impaired eye contact frequency and quality and the reduced or missing gesticulation are the significant factors of possible autism diagnosis. The paediatrician is usually the only professional who is the child of this age in contact with. If the paediatrician recognizes the first signs of autism and sends the child to special investigation he can speed up the diagnosis identification and make the timely therapy possible to start.

Keywords: childhood autism, early diagnostics, eye contact, early childhood, developmental disorder, diagnosis, differential diagnostic, gesticulation, infant, toddler.