Pediatria pre prax 6/2011

Nie všetko je ekzém

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.

Skabies, infekčné kožné ochorenie, pre svoju schopnosť napodobniť rôzne svrbiace papulózne choroby býva často mylne diagnostikované a neúspešne liečené pediatrami, imunológmi aj dermatológmi ako alergia. Príčinami sú nedôsledné vyšetrenie kože celého tela, osobitosti scabiesu u detí, podcenenie možnosti výskytu tejto choroby u detí. Cieľom publikácie je upozorniť na túto skutočnosť a zlepšiť diagnostiku ako prvý predpoklad pre úspešnú etiologickú liečbu a zabránenie šírenia infekcie.

Kľúčové slová: scabies u detí, diagnostika, omyly v diagnostike

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Not everythings is eczema

Scabies the infectious skin disease because of their ability to mimic various itchy papulosis disease is often misdiagnosed and unsuccessfully treated by paediatricians, allergiologists, and sometime dermatologists as well. The causes to it are the inconsistent skin examination of body, the specificties scabies in children, the possibility of underestimation of the disease in children. The aim of the publication is to highlight this fact and to improve diagnosis, the first prerequisite for successful etiologic treatment and prevent the spread of infection.

Keywords: scabies in children, diagnosis, misdiagnosis