Pediatria pre prax 2/2014

Manažment detí s autizmom

MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc., prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., MUDr. Anna Pivovarčiová, MUDr. Silvia Hnilicová

Spektrum autistických porúch reprezentuje fenotypovo veľmi heterogénnu skupinu porúch so spoločnými znakmi v dvoch základných doménach, a to je deficit v sociálnej komunikácii a interakcii a repetitívne vzory správania, záujmov a aktivít. Výskum etiológie autizmu je veľkou výzvou pre súčasnú medicínu. Vedci identifikujú genetické rizikové faktory, ktoré v spolupôsobení s faktormi prostredia zvyšujú riziko vzniku autistického fenotypu. Dodnes nie je známy žiadny biochemický marker, ktorý by potvrdil diagnózu autizmu, a nevieme o žiadnej farmakoterapii, ktorou by sa dal autizmu vyliečiť ad integrum. Manažment musí byť individualizovaný na základe špecifických potrieb dieťaťa.

Kľúčové slová: spektrum autistických porúch, diagnostika, manažment, intervencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management of children with autism

Autism spectrum disorders represents a heterogenous group of disorders characterized by a dyad of impaired social communication and interaction and the presence of restricted repetitive pattern of behaviour and interests. Research on autism etiology presents a substantial challenge to clinical medicine. Researchers have identified genetic factors that in addition to environmental factors increase the risk of autism phenotype. There is not any biochemical marker known to confirm the diagnosis of autism and moreover there is not any pharmacologic intervention known to cure this condition ad integrum. Management must be individualized according to the child´s specific needs.

Keywords: autism spectrum disorder, diagnosis, management, intervention