Pediatria pre prax 1/2014

Infekcia močových ciest u detí

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Viktor Jankó

Infekcia močových ciest (IMC) je častý problém v pediatrických ambulanciách a na detských lôžkových oddeleniach. Klinické prejavy akútnej pyelonefritídy závisia od veku pacienta – čím mladšie je dieťa, tím má menej charakteristické príznaky. Pri každej horúčke, ako aj pri opakovaných subfebrilitách, treba u detí s chudobným orgánovým nálezom myslieť na možnosť IMC a vykonať kompletné vyšetrenie moču. Oneskorený začiatok liečby pyelonefritídy je hlavným rizikovým faktorom renálneho jazvenia. Dôraz sa kladie na včasné vyšetrenie moču na leukocytúriu a nitritúriu, pri každom ďalšom febrilnom stave je v prípade pozitívneho výsledku indikované okamžité nasadenie primeranej liečby. Sekvenčná antibakteriálna terapia umožňuje rýchlo dosiahnuť dostatočnú terapeutickú hladinu antibiotík v sére najmä u mladších detí. V súčasnosti sa pri akútnych nekomplikovaných infekciách nepovažuje za potrebné rutinné podávanie dlhodobej antibiotickej profylaxie (tzv. „udržiavacia liečba“).

Kľúčové slová: infekcia močových ciest, deti, diagnostika, terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Urinary tract infection in children

Urinary tract infections (UTIs) are among the most common bacterial infections in children which can be a source of significant morbidity. For as yet unknown reasons a minority of UTIs in children progress to renal scarring, hypertension and renal insufficiency. Clinical presentation of UTI in children may be nonspecific, and the appropriateness of certain diagnostic tests remains controversial. The diagnostic work-up should be tailored to uncover functional and structural abnormalities such as dysfunctional voiding, vesicoureteral reflux and obstructive uropathy. A more aggressive work-up is recommended for patients at greater risk for pyelonephritis and renal scarring, including infants less than one year of age. Early sequentional (intravenous treatment followed by oral antibiotics) antibacterial therapy is recommended to prevent renal scarring. Routine antibiotic prophylaxis is not recommended, it may be used in patients with higher grade reflux, obstructive uropathy or recurring UTI who are at greater risk for subsequent infections and complications.

Keywords: urinary tract infection, children, diagnosis, treatment.